ПРАВАВЫЯ ПАСЛУГІПРАВАВЫЯ ПАСЛУГІ

Паняцце прававых паслуг

У афіцыйных дакументах і ў практычнай дзейнасці паняцці «юрыдычныя паслугі» і «прававыя паслугі» лічацца раўназначнымі. Аднак у літаратуры было выказана меркаванне аб тым, што пад юрыдычнымі паслугамі варта разумець абавязацельствы, якія ўзнікаюць з дагавораў даручэння, камісіі, агентавання, давернага кіравання маёмасцю і камерцыйнай канцэсіі (франчайзінгу), асаблівасцю якіх з’яўляецца ўдзел пасярэдніка — прадстаўніка, агента, камісіянера, давернага кіраўніка і да т. п., што дзейнічае ад чужога імя, альбо ад уласнага імя, але ў чужых інтарэсах.

Зыходзячы з гэтага паслугі, якія аказваюцца прафесійнымі юрыстамі, ці варта называць не юрыдычнымі, прававымі, і, па-відаць, менавіта такога меркавання прытрымліваўся Вярхоўны Суд, калі даваў тлумачэнні па нагоды некаторых асаблівасцяў аказання паслуг, якія маюць прававой характар